Kosten en Praktisch

Follow us:

ADVOCAAT IN MERELBEKE

GSM: 0497 68 92 99

TEL: 09 279 23 10

Email: hanna@hannaverdicktadvocaten.be

Kosten en Praktisch

Transparantie en duidelijkheid


Duidelijke afspraken zijn belangrijk.

De advocaat licht voorafgandelijk de cliënt in over zijn rechten en plichten alsook over de rechten en plichten van de advocaat zelf.

Uw voorbereiding


U kan de aanpak en start van uw dossier bespoedigen door u goed voor te bereiden.


Wat kan u doen:


  • Breng bij een eerste bezoek uw identiteitskaart mee
  • Heeft u documenten zoals brieven, mails of sms'en met betrekking tot uw zaak, breng deze dan mee
  • Ook rapporten (bijvoorbeeld van experten), processen-verbaal, uitnodigingen van politie of gerecht en andere stukken waarvan u denkt dat ze belangrijk kunnen zijn, brengt u beter mee
  • Een goede voorbereiding helpt om tijd te besparen

Een advocaat in Merelbeke die samen met u de kosten beheerst

Vaste tarieven


Als alternatief op het ereloon per uur kan ook een vast tarief worden overeengekomen. Zo weet u steeds exact hoeveel de diensten u zullen kosten.


Mogelijks kan ook een maximumtarief voor het ereloon worden overeengekomen. 


Administratie


Ondernemingsnummer: BE 0818.421.068

B.T.W.-nummer: BE 0818.421.068

Kantoorrekening: BE 64 7370 2905 2452

Derdenrekening: BE 40 7370 3223 51 63


Tarieven


U wordt voorafgaandelijk geïnformeerd over het ereloon en de kosten waaraan u zich mag verwachten. Hierover worden zeer concrete afspraken gemaakt. Hierdoor worden onaangename verrassingen achteraf vermeden. Het tarief omvat het ereloon en de kosten.


Het ereloon


Het ereloon vergoedt de prestaties van de advocaat. Afhankelijk van de waarde van de zaak, de complexiteit van de te leveren prestaties en de financiële draagkracht van de cliënt, kan er een uurtarief worden overeengekomen gaande van € 85 tot € 125 per uur. 

Indien aangewezen kan ook een vast tarief worden overeengekomen.


De kosten


De kosten zijn de uitgaven die de advocaat maakt ten behoeve van uw dossier. Dit zijn enerzijds noodzakelijke kosten aan derden (gerechtsdeurwaarder, rechtbank, vertaler,..) en anderzijds de kantoor- en dossierkosten.


BTW


De prestaties van advocaten zijn onderworpen aan BTW. Hierdoor dienen voormelde tarieven te worden verhoogd met 21 %.


Provisie


Naargelang de complexiteit van de zaak kan er om een voorschot worden gevraagd.


Algemene voorwaarden

Een overzicht van onze algemene voorwaarden kan u hier vinden


Beroepsaansprakelijkheid

Informatie aangaande de beroepsaansprakelijkheid kan u hier vinden


Witwaswetgeving

Informatie met betrekking tot de witwaswetgeving kan u hier vinden

Copyright Hanna Verdickt Advocaten @ Alle rechten voorbehouden