Incasso

Follow us:

ADVOCAAT IN MERELBEKE

GSM: 0497 68 92 99

TEL: 09 279 23 10

Email: hanna@hannaverdicktadvocaten.be

Een advocaat in Merelbeke die samen met u uw tegoeden invordert en u helpt bij uw debiteurenbeheer

Als incasso-advocaat denkt Hanna Verdickt mee met u, als ondernemer of als particulier, om op de meest efficiënte en snelle manier onbetaalde sommen of facturen te innen.

Zij biedt in dit verband een service waarbij je met alle vragen bij haar terecht kan. Voor advies of info kan u haar vrijblijvend contacteren. 

Voorbeelden:

 • het laattijdig betalen van facturen hetzij door een ondernemer, hetzij door een particulier
 • invorderen van (niet) betwiste facturen
 • het doen betalen van achterstallige huur
 • het invorderen van sommen ingevolge geleden schade (bijvoorbeeld huurschade)


Werkwijze

Alle service onder één dak

Hanna Verdickt Advocaten fungeert als een enig aanspreekpunt onafhankelijk of een dossier zich in de minnelijke fase bevindt of dat gerechtelijke stappen nodig zijn.

Vooraleer er sprake is van een vervolging in rechte zal maximaal worden getracht om de rechtmatige sommen in der minne te krijgen ten einde aldus de kosten voor de cliënt te beperken.

De tussenkomst van Hanna Verdickt Advocaten maakt de tussenkomst van een incassobureau met zijn beperkingen, overbodig.

Hanna Verdickt Advocaten heeft een doorgedreven kennis van de IOS-procedure voor de niet-betwiste schuldvorderingen tussen ondernemingen.

Traject

Op maat en conform de wensen van de cliënt

Naargelang de wensen van de cliënt en de fase waarin het dossier zich bevindt, zal Hanna Verdickt andere activiteiten aanvatten:

 • Opstarten van de minnelijke procedure, zonodig, inclusief een solvabiliteitsonderzoek van de schuldenaar
 • Versturen van de nodige aanmaningsbrieven
 • Bij uitblijven van betaling, opstarten van de gerechtelijke procedure met tussenkomst van deurwaarder
 • Zo nodig, laten tussenkomen van de rechtbank (bijvoorbeeld met het oog op loonbeslag of het doen ontruimen van een woning)

Prijs

Duidelijk en vooraf overeengekomen

Hanna Verdickt Advocaten hanteert duidelijke tarieven bij haar incasso-diensten.

Tarieven worden specifiek overeengekomen en kunnen variëren van formules gebasseerd: 

 • op een forfaitaire prijs per dossier
 • op een pakketprijs voor een aantal dossiers
 • op een prijs per overeengekomen termijn, waarop de dossiers betrekking hebben

Copyright Hanna Verdickt Advocaten @ Alle rechten voorbehouden