Expertise

Follow us:

ADVOCAAT IN MERELBEKE

GSM: 0497 68 92 99

TEL: 09 279 23 10

Email: hanna@hannaverdicktadvocaten.be

Advocaat en juridisch raadgever in Merelbeke

Als u In Merelbeke en omstreken een advocaat zoekt, dan kan u steeds terecht bij Hanna Verdickt, zij staat u bij met de nodige ervaring.


Haar expertise heeft betrekking op:

 • Personen- en familierecht zoals echtscheidingen,  samenlevingsovereenkomsten, vorderingen m.b.t. onderhoudsgeld en het omgangsrecht met kinderen
 • Huurrecht zoals gemene huur, woninghuur en handelshuur
 • Mede-eigendom en appartementsmede-eigendom
 • Eigendomsrecht zoals burenhinder
 • Verkeersrecht
 • Algemeen verbintenissenrecht zoals het opstellen en het nazicht van overeenkomsten en geschillenregeling
 • Bijzonder contractenrecht zoals koop-verkoop, makelaarsovereenkomsten, lastgeving, distributie- en concessieovereenkomsten, leasing, franchising en lastgeving
 • Vastgoedrecht zoals aannemingen, bouw- en architectengeschillen
 • Ondernemingsrecht zoals vestigingsvoorwaarden
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Consumentenrecht
 • Incasso activiteiten zoals factuurinvorderingen bij wanbetaling, schulden en achterstallen, beslag


Heeft uw probleem betrekking op een ander vakdomein, aarzel dan niet om Hanna Verdickt te contacteren, mogelijks kan u toch geholpen worden of zal zij u doorverwijzen naar een expert.

Verschillende types dienstverlening

In functie van de wens van de cliënt maar steeds met de efficiëntie voor ogen

ADVIESVERLENING

U kan Hanna Verdickt consulteren voor een vrijblijvend advies.


Zo kan u bijvoorbeeld advies inwinnen voorafgaand aan het opstellen en ondertekenen van belangrijke contractuele documenten zoals overeenkomsten in verband met verkoop, huur, en aanneming of met betrekking tot makelaarsovereenkomsten,  algemene voorwaarden aannemings- en architectenovereenkomsten, bestelbons, leveringsnota's enz..


U mag steeds een onderbouwd en eerlijk advies verwachten over de slaagkansen inzake het instellen van een gerechtelijke procedure.

ONDERHANDELING

Hanna Verdickt verleent bijstand bij het voeren van onderhandelingen.


Zij helpt de regelingen tussen partijen te formaliseren (bijvoorbeeld na een conflict, bij echtscheidingen, dading).


Zowel particulieren als professionelen kunnen bij haar terecht.PROCEDURE

In gerechtelijke procedures staat Hanna Verdickt u bij met raad en daad.


In overleg met u wordt een doelgerichte strategie en een duidelijke juridische argumentatie uitgewerkt. 


Zij pleit met overtuiging voor hoven en rechtbanken.

Onze aanpak

Een plan van aanpak dat werkt op basis van ervaring en met begrip voor uw situatie

Uw juridisch probleem wordt grondig en kritisch geanalyseerd.

We komen direct tot de kern van het probleem.

Uw juridisch probleem wordt vertrouwelijk en discreet behandeld.

Elke stap die wordt ondernomen, gebeurt steeds na voorafgaandelijk overleg.

We spelen kort op de bal.

Er wordt een open, directe en persoonlijke communicatie gebruikt.

Een pragmatische oplossing via overleg geniet de voorkeur boven lang aanslepende en dure procedures.

Onnodige kosten worden vermeden.

Echtscheiding

Scheiden, omgangsregeling, onderhoudsgeld

Een echtscheiding is dikwijls meer dan een louter administratief proces.

Wij helpen onze cliënten tijdens deze moeilijke periode en houden hierbij steeds rekening met de juridische, persoonlijke, emotionele en financiële gevolgen.

Ook wat de omgangsregeling met de kinderen betreft, staan we onze cliënten bij.

Bij het bepalen en vorderen van het onderhoudsgeld houden we rekening met uw financiële mogelijkheden en wensen.

We houden uw persoonlijke visie op de toekomst voor ogen.

Huren en verhuren

Problemen voorkomen of voorspoedig verhelpen

Een duidelijke onderhandelde huurovereenkomst kan veel problemen vermijden tussen huurder en verhuurder.

Hanna Verdickt beschermt uw rechten maximaal op basis van de meest recente wetgeving en rechtspraak.

Verhuurders staat zij bij in het beschermen van hun eigendomsrechten en bij het vorderen van de rechtmatige huurgelden.

Huurders staat zij bij wanneer er gebreken zijn aan de woning of wanneer de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt.


Een aantal voorbeelden van courante problemen: de huurder komt zijn betaling niet na of brengt schade aan; er is een herstelling nodig aan de woning, de huurovereenkomst dient opgezegd te worden, de toegelaten huurvoorwaarden zijn onvoldoende gekend, er is een uithuiszetting nodig.


Politierechtbank, vrederechter en verhoor

Met de juiste argumenten uw zaak verdedigen


Een confrontatie met de rechter (bijv. vrederechter, politierechter...) komt soms onverwacht, bijvoorbeeld na een verkeersovertreding, bij een burenruzie, bij stalking, kortom wanneer er sprake is van een vermoedelijk strafrechtelijk misdrijf.

Het is van belang om op dat ogenblik u uitstekend voor te bereiden en met de juiste argumenten uw zaak te verdedigen.

De verdediging vangt reeds aan bij het verhoor.


Te snel gereden, dronken achter het stuur, ongewenst een ongeval veroorzaakt of niet in orde met de verzekeringspapieren. Het zijn maar enkele voorbeelden waarom mensen verantwoording dienen af te leggen bij de politierechtbank.


Een goede advocaat met ervaring die uw zaak toelicht kan het verschil maken en u mogelijks kosten besparen.

Hanna Verdickt treedt ook op in het kader van een rechtsbijstandverzekering.

Copyright Hanna Verdickt Advocaten @ Alle rechten voorbehouden